Analysis

Choose month:
Year:
Analysis name File / URL Date
WTI_en WTI_20.03.2020_en.-KDXa.pdf 2020-03-20
WTI_pl WTI_20.03.2020_pl.-wRpl.pdf 2020-03-20
BTCUSD 19.03.2020 - SUMMARY OF ANALYSES BTCUSD 19.03.2020 - SUMMARY OF ANALYSES.-nQPO.pdf 2020-03-19
BTCUSD 19.03.2020 - PODSUMOWANIE ANALIZ BTCUSD 19.03.2020 - PODSUMOWANIE ANALIZ.-GNtg.pdf 2020-03-19
Nikkei225 N225 JP225 - SUMMARY OF THE ANALYSIS Nikkei225 N225 JP225 19.03.2020 - SUMMARY OF THE ANALYSIS.-pIQ4.pdf 2020-03-19
How very precise is Ichimoku - Indices SP500 USTEC DE30 JP225 How very precise is Ichimoku - Indices SP500 USTEC DE30 JP225 15.03.2020.-UGQU.pdf 2020-03-15